HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE GÜNCEL TEDAVİ TOPLANTISI

Kök Hücre Vakıf Niche Toplantı Salonu
Ümitköy – Ankara
23 Nisan 2016

TOPLANTI PROGRAMI

23 Nisan 2016

Oturum Başkanı Prof. Dr. Osman İLHAN

10:00-11:00 Kök Hücre Nakli
Prof. Dr. Osman İLHAN

11:00-12:00 Multiple Myeloma Lenfomalarda Güncel Tedavi
Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK

12:00-13:00 Tartışma

Paylaş